Fungsj Sosial Dari Teks Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak